divendres, 6 de febrer del 2015

SETMANA DE NEU I FRED

NECESSITAT D’ORDENAR LES ENTRADES A L’ESCOLA

A mesura que l’Escola es va fent més gran hem de prendre mesures que assegurin el bon funcionament de l’activitat escolar. Periòdicament hem de fer crides a la puntualitat. Per aquest dos motius us relacionem a continuació un seguit de mesures que ens disposem a posar en marxa.
NECESSITEM QUE ELS ALUMNES ARRIBIN PUNTUALS
Actualment ens trobem amb:
1.Qui arriba tard per no trobar aglomeració a l’entrada i poder parar el cotxe davant l’Escola.
2.Qui té, per costum arribar tard.
3.Qui ho fa per tal de poder acompanyar els infants fins a la classe i posar-los-hi la bata.

DESPRÉS DE RECORDAR-VOS QUE AQUESTES ACTITUDS NO SÓN GENS ADEQUADES PER A LA BONA MARXA DE L’ACTIVITAT ESCOLAR:

1.Farem constar les faltes de puntualitat a l’expedient acadèmic de cada alumnes a més de notificar-ho a l’informe.
2.En cap cas, si s’arriba tard, es podrà acompanyar els alumnes a la classe. Ho farà el personal de l’Escola que trobeu a l’entrada.
3.A partir de les 9 i 10 minuts tancarem la porta, per tal de poder assegurar el tema anterior i, al mateix temps, poder realitzar les tasques del personal. Caldrà trucar per tal de poder ser rebuts pel personal.
3.Si posteriorment us cal venir a recollir un alumne, caldrà que ho comuniqueu a  la persona que sigui a consergeria o al despatx de secretaria.

En qualsevol dels casos anteriors si no us obrim o no us rep ningú, truqueu al telèfon de l’Escola 938332244, per tal que el conserge deixi de realitzar la tasca que faci, per tal de poder-vos atendre.


CONSELL ESCOLAR

El proper dimecres, dia 11 de febrer, celebrarem una sessió del Consell Escolar de l’Escola. Com sabeu les sessions del nostre Consell són obertes a la participació de tothom que ho desitgi. En aquest Consell estrenarem la participació dels alumnes de Cicle Superior.

L’ordre del dia del Consell és el següent:

1. Lectura de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de tots els membres del Consell.
3. Aportació del sector alumnes.
4.Liquidació pressupostos 2014 i projecte de pressupostos 2015.
5. Proposta de treball sobre colònies escolars.
6. Temes diversos:
- Xerrades per a famílies.
- Activitats europees.
- Pla Educatiu d’Entorn.
7. Precs, propostes i preguntes.


VISITA D’UN ESCRIPTOR

Dilluns, dia 9 de febrer la classe de sisè rebrà la visita de l’autor del llibre que han estat llegint, Ningú és un zombi.
Com que és persona de lletres i d’imatge, transmet les seves trobades a través de la seva pàgina de facebook.

Si voleu seguir la xerrada del proper dilluns, podeu connectar-vos a partir de les 9:45 a la seva pàgina:

https://www.facebook.com/jordi.folck?fref=ts
o busqueu: Jordi Folch (folckantastic)